W piątek 1 marca rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne – czas ćwiczeń duchowych, pokuty i nawrócenia, który ma nas dobrze przygotować do Świąt Zmartwychwstania Chrystusa. Tegoroczne rekolekcje poprowadził ks. Sylwester Ausiewicz – kapelan szpitala w Łukowie. Ojciec rekolekcjonista prowadził rozważania oparte o myśli i nauczanie Św. Jana Pawła II zawarte w „Reconciliatio et paenitentia” – adhortacji apostolskiej o pojednaniu i pokucie, wydanej w 1984 r. Ks. Sylwester swoim słowem, ale i konkretnymi przykładami z posługi kapelana szpitalnego przybliżał nam sens sakramentu pojednania. Mówił o warunkach sakramentu pokuty, o konieczności dobrego przygotowania się do spowiedzi, o konsekwencji złej spowiedzi, a także o Bożym Miłosierdziu, które objawia się przy kratkach konfesjonału. W piątek odbyły się także nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci i dorosłych.

Kolejny dzień był poświęcony nawróceniu, ale także przebaczeniu. Są one niezbędne w życiu człowieka kierującego się zasadami Ewangelii. Ks. Sylwester w bardzo mocny sposób, ukazując przykłady z codziennego życia w szpitalu, pokazywał jak często zmienia się życie ludzi – pacjentów, którzy ocierają się o chorobę, cierpienie, a niekiedy o granicę śmierci. Nie warto czekać z nawróceniem do samego końca, możemy nie zdążyć. Nikt z nas nie wie przecież, kiedy nastąpi kres twojego, czy mojego życia – mówił.

Niedziela, ostatni dzień rekolekcji był poświęcony sakramentom dającym nam siłę, nadzieję – Eucharystii i Namaszczeniu Chorych. Ks. Sylwester zachęcał nas do modlitwy, do częstego udziału we Mszy Św., do udziału w nabożeństwach, modlitwy indywidualnej, kontemplacji, do rozważania Pisma Świętego.

Na zakończenie w imieniu nas wszystkich Ks. proboszcz Marek Kujda podziękował za trud głoszenia słowa, obecność, wspólną modlitwę i posługę w konfesjonale ks. Sylwestrowi. Nasze Scholanki wręczyły torbę i chleb, zapraszając ks. Sylwestra ponownie do przyjazdu do Gocławia. Na koniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewaliśmy III część Gorzkich Żali, zawierzając Jezusowi owoce tych rekolekcji.