Już po raz drugi w naszej wspólnocie modliliśmy się 13. dnia miesiąca, łącząc się duchowo z portugalskim sanktuarium Maryjnym w Fatimie.

W kazaniu Ks. Proboszcz większość uwagi poświęcił treści objawień Matki Bożej z 13 sierpnia 1917 r. W homilii przypomniał, że właśnie wtedy Maryja powiedziała Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”.

Po Mszy Św. odprawionej przez naszego Ks. Proboszcza, odmówiliśmy jedną część różańca. Prosiliśmy Maryję o wstawiennictwo, modląc się o Błogosławieństwo Boże dla naszych rodzin, naszej wspólnoty parafialnej  i całego świata. Rozważania prowadziły osoby związane z Kołem Żywego Różańca z naszej parafii.

W nabożeństwie udział wzięła licznie zebrana społeczność naszej Parafii i gości z innych miejscowości. Szczególne podziękowania należą się paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Parafii, które w odświętnych strojach ludowych wzięły udział w Mszy Św. i procesji. Naszą modlitwę zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, duchowo łącząc się z Duchową Stolicą Polski i tysiącami osób, będącymi na pielgrzymim szlaku.