W dniu 14 sierpnia gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Siostry ze Wspólnoty Monastycznej św. Serafina. Do Gocławia przyjechały: Siostra Teresa Maria i Siostra Roberta z Italii. Na co dzień Siostry posługują w Domu Spokojnej Starości (wł. Casa di Riposo) w Bolonii. Po wysłuchaniu Ewangelii Siostry dały piękne świadectwo swojej Wiary. Przybliżyły obecnym na Mszach Św. wiernym charyzmat swojego Zgromadzenia, podzieliły się informacjami na temat ich codziennej pracy, miejsc gdzie posługują. Opowiedziały jak wygląda dzień w Zakonie. Szczególnie istotne było osobiste świadectwo, jakim Siostry się z nami podzieliły. Opowiedziały o tym, jak Pan Bóg pokierował ich drogami, aby trafiły do Zgromadzenia. Na zakończenie Mszy Św. Ks. Proboszcz podziękował Siostrom za ich obecność wśród Nas, za dar wspólnej modlitwy i świadectwo ich życia.