Czas Adwentu to czas wyjątkowy. Pełen symboli, znaków, głębokiego przesłania. W tym czasie liturgia daje nam także wyjątkowa okoliczność na spotkanie z Jezusem, na którego przyjście wszyscy oczekujemy. Tą okolicznością do spotkania z Bogiem są Roraty – Msza Św. odprawiana przed wschodem słońca, ku czci Najświętszej Maryi Panny. W naszej świątyni uczestniczymy w roratach, odprawianych w każdą sobotę i środę Adwentu.

Naszą modlitwę rozpoczynamy od śpiewu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Sama zaś Msza rozpoczyna się od procesji z zapalonymi lampionami, z którymi przychodzimy. W przeżywaniu liturgii pomaga nam śpiew Scholi, która pomimo wczesnej pory dzielnie staje do porannej modlitwy. W rozważaniach poznajemy kolejne postacie Adwentu i Nowego Testamentu: Jana Chrzciciela, Symeona, Annę, Joachima i inne osoby opisane na kartach Ewangelii.

Na koniec Mszy ponownie zapalamy nasze lampiony i niesiemy je do naszych domów. Nie chodzi jedynie o to by