Maj to czas wzrostu roślin, czas kiedy przyroda wydaje pierwsze owoce. To czas gwałtownego wzrostu drzew, krzewów, zbóż. I właśnie wtedy odbywają się nabożeństwa Poświęcenia Pól.

Ważne jest właściwe rozumienie roli Boga – Stwórcy w naszym życiu. Przecież w Księdze Rodzaju mamy słowa byśmy „czynili sobie ziemię poddaną” (Rdz, 1, 28). To jednak nie oznacza, że wszystko zależny od nas – ludzi. Przeciwnie. Bóg jest Stwórcą i Panem wszechrzeczy. I dlatego posłuszni tej prawdzie kolejno mieszkańcy: Gocławia, Kalonki i Żelaznej wzięli udział w nabożeństwach Poświęcenia Pól.

Najpierw uczestniczyliśmy w Kościele w Eucharystii sprawowanej za mieszkańców naszych wiosek. W ofierze Mszy Św. dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za wszelkie łaski, za wszelkie dobro, za pomyślność i rozwój. Ale niepewni nawet jutra prosiliśmy o Bożą Asystencję w codziennym życiu. Modliliśmy się nie tylko o dobre plony na polach i grządkach, o pogodę i urodzaj. Modliliśmy się za siebie nawzajem. Za mieszkańców, parafian, za całą naszą wspólnotę.

Po Mszy w procesji do czterech ołtarzy przeszliśmy przez nasze miejscowości modląc się, poświęcając pola i nasze domy Panu Jezusowi.