W Niedzielę Palmową po południu zebraliśmy się by uczestniczyć w Drodze Krzyżowej ulicami Gocławia. To już niemal nasza tradycja – w niedzielę Męki Pańskiej uczestniczymy w tym szczególnym Nabożeństwie Pasyjnym biorąc krzyż i idąc obok naszych domów, szkoły, miejsc pracy. Rozważania prowadzili rodzice dzieci z klasy III przygotowujących się do I Spowiedzi i I Komunii Świętej.

Rozważania dotyczyły naszej codziennej relacji z Jezusem: w rodzinie, w miejscu pracy, nauki, w małżeństwie, we wspólnocie parafialnej. W czytanych fragmentach znalazły się także słowa znanych polskich kaznodziei: ks. Twardowskiego, ks. Pasierba, ks. Fedorowicza.

Krzyż nieśli kolejno mieszkańcy: Kalonki, Żelaznej i Gocławia. Śpiew prowadziła nasza Schola, a asystę z pochodniami zapewniła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Gocławia. Dziękujemy także druhom strażakom za zabezpieczenie trasy.