W drugim dniu Misji Ewangelizacyjnych

Kroczymy dalej wspólnie ramię w ramię drogą Świętych Misji. W poniedziałek naszym modlitwom przewodniczył Misjonarz ks. Jarosław Oponowicz – proboszcz parafii p.w. Św. Jana Pawła II w Siedlcach. Znakiem przewodnim drugiego dnia Misji było wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy od wspólnego odmówienia pacierza. Na środku kościoła ustawiona była chrzcielnica, aby przypomnieć każdemu z nas, że Sakrament Chrztu Św. jest Źródłem, jest początkiem Łaski. Następnie w procesji wyszliśmy przed kościół. Było to nawiązaniem do tradycji pierwszych Chrześcijan, którzy pod tzw. Baptysterium tj. miejscem przyjęcia Chrztu, w obecności wspólnoty wyrzekali się grzechu, szatana, złych skłonności, by móc wejść do wspólnoty Kościoła. Ks. Misjonarz wskazywał na wszystko to, co jest źródłem zła. W tym celu był także przed kościołem ustawiony pojemnik, do którego każdy mógł wrzucić przedmioty, które są źródłem takiego zła: horoskopy, amulety, plakaty i książki, które są w sprzeczności z nauczaniem Kościoła. Następnie weszliśmy do kościoła, by uczestniczyć we Mszy Św.

W kazaniu Ksiądz Misjonarz wskazywał na konieczność nawrócenia, pójścia na nowo za Chrystusem. Mówił to nawiązując do dzisiejszej uroczystości Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika – Głównego Patrona Polski. Przestrzegał przed groźnymi współczesnymi ideologiami, które nie mogą być w umysłach ludzi wierzących. Po kazaniu przy zapalonych świecach odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne i zostaliśmy pokropieni wodą święconą.

Po zakończeniu wieczornej Mszy Św. udaliśmy się w procesji pokutnej na cmentarz parafialny. Idąc, modliliśmy się na różańcu rozważając Tajemnice Bolesne. Przepraszaliśmy Boga za zło, które wyrządzili nasi przodkowie. Procesja zakończyła się przy krzyżu na cmentarzu. Pomodliliśmy się za dusze zmarłych przodków, nie tylko tych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu. Zakończyliśmy, recytując Credo, aby przy grobach naszych zmarłych, którzy nam przekazali Dar Wiary jeszcze raz wyznać: Wierzę!

Jutro dzień pokutny. Ksiądz Misjonarz zachęcił nas do postu o chlebie i wodzie, a także do przygotowania się do spowiedzi z całego życia.