W sobotę 24 września w naszym kościele Rodzina, Przyjaciele i mieszkańcy naszej Parafii zgromadzili się na Mszy Św. w XX rocznicę śmierci Ks. Jana Packa – kapłana pochodzącego z naszej Parafii. Eucharystię koncelebrowało 7 kapłanów: koledzy z roku święceń śp. Ks. Jana: ks. Marek Skwierczyński, ks. Adam Dybek, ks. Zbigniew Szyprowski, ks. Wojciech Matuszewski, ks. Dariusz Lipiec, a także ks. Marek Chojnowski – kolega zmarłego oraz ks. Marek Kujda – nasz Proboszcz. Podczas mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za dar kapłaństwa śp. Ks. Jana, prosząc o łaskę nieba dla Niego. W kazaniu ks. Adam Dybek rozważał znaczenie tajemnicy obcowania ze świętymi. Podzielił się swoim osobistym świadectwem, wspominając swoją relację ze zmarłym Ks. Janem.

 Po mszy św. na miejscowym cmentarzu przy grobie zmarłego kapłana wszyscy wspólnie modlili się za duszę ks. Jana odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia.