Trzeci dzień Misji Ewangelizacyjnych był dniem pokuty, dniem pojednania i odpuszczenia win. Podczas nabożeństw pokutnych o godz. 10:00 i 18:00 przepraszaliśmy Pana Boga za nasze grzechy, za grzechy całej naszej parafii. Każde nabożeństwo rozpoczęliśmy modlitwą różańcową. Nabożeństwom przewodniczył ks. Misjonarz Andrzej Kania. Nabożeństwo rozpoczynało się od Liturgii Słowa. Najpierw wysłuchaliśmy fragmentu z Księgi Wyjścia dot. 10 Przykazań Bożych, a później fragmentu Ewangelii o Przypowieści o synu marnotrawnym. W homilii ks. Misjonarz wskazywał na sens pokuty, na łaski jakie możemy otrzymać poprzez przystępowanie do Sakramentu Pokuty. Rozważania były wstępem do Rachunku Sumienia. Kolejne pytania pomogły nam przygotować się do spowiedzi. Następnie przepraszaliśmy Boga za grzechy naszej parafii, grzechy osobiste i grzechy całej wspólnoty. Nabożeństwo zakończył czas na indywidualną modlitwę i spowiedź.