W piątym dni Misji Ewangelizacyjnych rozważaliśmy dwa Sakramenty Kościoła: Eucharystię oraz powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego. W tym dniu podczas Mszy Św. o godz. 10:00 i 18:00 dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii, ale także za dar powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Modliliśmy się szczególnie w intencji ks. Proboszcza, który w tych dniach przeżywał dzień imienin. Mszy Św. sprawowanej wieczorem koncelebrowanej przez Ks. Proboszcza, przewodniczył ks. Łukasz Borowski – kapłan pochodzący z naszej parafii. W Mszy Św. uczestniczyła pochodząca z naszej wspólnoty Siostra Konsilia Zawadka ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

W homilii ks. Misjonarz Andrzej Kania rozważał sens i znaczenie Eucharystii w naszym życiu. Mówił także o konieczności modlitwy za kapłanów i siostry zakonne. O ich roli w życiu kościoła i w życiu wspólnot parafialnych. Następnie poprosił Ks. Łukasza i Siostrę Konsilię o świadectwo ich powołania. Mówili oni o tym jak wzrastała w nich decyzja, aby poświęcić swoje życie Panu Bogu. Wspominali pochodzących z tej parafii zmarłych kapłanów: śp. ks. Jana Packa i śp. ks. Stanisława Możdżonka, a także byłych proboszczów: ks. Jana Ornata i śp. ks. Czesława Ciołka, którzy odcisnęli piętno na ich życiu i w jakimś stopniu przyczynili się do rozwinięcia w nich powołania.

Po homilii Ksiądz Proboszcz i Ksiądz Łukasz odnowili przyrzeczenia kapłańskie, a siostra Konsilia odnowiła śluby zakonne posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Po zakończonej Mszy Św. przedstawiciele Wspólnoty Parafialnej: Rady Parafialnej, Scholi, Koła Żywego Różańca, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Liturgicznej Służby Ołtarza skierowali życzenia do obecnych Księży i Siostry Zakonnej.

Oto treść naszych życzeń:

Drodzy Księża, Czcigodna Siostro!

Dziś, w piątym dniu Misji Ewangelizacyjnych pochylamy się nad tajemnicą powołania: do kapłaństwa i życia zakonnego. Jak prawdziwa to tajemnica dobitnie świadczy wiersz Ks. Poety Jana Twardowskiego. Przywołajmy te kilka strof:

Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam.

W lipcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne –
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie.

Jadę z innymi tramwajem –
biegnę z innymi ulicą –
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą.

Te słowa, jak mało które oddają czym tak naprawdę jest Kapłaństwo. Dla ludzi Wiary Kapłan jest nieodzownym wsparcie, Jego posługa jest najcenniejszym darem, jaki można uzyskać na ziemi, bo Kapłan jest Szafarzem Sakramentów. A bez nich nasze życie byłoby marne, bo oddalalibyśmy się w nim od Boga. Również rola Sióstr Zakonnych w Kościele jest nie do przecenienia. Jako Wspólnota Parafialna Parafii NMP Królowej Polski w Gocławiu dziękujemy dziś za Dar powołania każdego z obecnych tu Księży i Siostry, ale także za dar powołania wszystkich kapłanów, posługujących w tej parafii na przestrzeni ostatnich niemal 90 lat, odkąd nasi Dziadkowie i Rodzice zbudowali drewniany Kościół i rozpoczęła się w Gocławiu posługa duszpasterska. Nasze serdeczne myśli, słowa podziękowania i życzenia kierujemy najpierw do Naszego Proboszcza Ks. Marka, który w tych dniach obchodzi także dzień imienin. Jesteś księże Proboszczu naszym Opiekunem, Nauczycielem, Przewodnikiem, Przyjacielem, Bratem. Panu Bogu dziękujemy za Dar Twojego powołania, za to, że możemy codziennie w tym kościele przystępować do Sakramentów Świętych. Dziękujemy za Twoją gorliwość, za Twoją wrażliwość, otwartość na drugiego człowieka. Dziękujemy za twoją troskę o nasze sumienia, o kościół i sprawy Parafii. Dziękujemy również za to, że pokazujesz nam codziennie, że każdy człowiek w naszej wspólnocie jest tak samo ważny, tak samo potrzebny. Życzymy Ci byś zawsze otwierał swoje serce na Boga, by Maryja – Królowa Polski – Patronka naszej Parafii, otaczała Cię Swoją Opieką, by dawała zdrowie i pomagała w głoszeniu Dobrej Nowiny, by stale towarzyszyła Ci radość z głoszenia Ewangelii, radość tak potrzebna również nam – Twoim Parafianom. Wyrazy wdzięczności składamy także naszym Misjonarzom, ks. Jarosławowi Oponowiczowi i ks. Andrzejowi Kani. Dziękujemy Drodzy Księża za Waszą obecność, za Waszą posługę wśród nas. Za to, że prowadzicie nas przez te osiem Świętych Dni, niejako za rękę, abyśmy nie ominęli, nie utracili żadnego z tych cennych znaków, jakie się tu dokonują. Zapewniamy o modlitwie i upraszamy dla Was wstawiennictwa NMP Królowej Polski – Patronki naszej Parafii. Z wdzięcznością i najlepszymi życzeniami zwracamy się do pochodzących z naszej Parafii: Ks. Łukasza Borowskiego i Siostry Konsili Zawadki. Wasze powołanie jest dla naszej Parafii wielkim Darem, powodem do dumy i wielkiej radości. Ale jest także zadaniem: musimy modlić się nieustannie, musimy tak kształtować młode pokolenie, aby kolejne osoby z naszej wspólnoty, idąc za głosem powołania, wybrały drogę służby Bogu i ludziom. Księdzu Łukaszowi, który w tym roku przeżywa 15 rocznicę święceń kapłańskich życzymy światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej – naszej Matki. Życzymy  aby w kolejnych latach posługi kapłańskiej słowa, które Ksiądz wybrał jako swe motto: „Nie daj Boże bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” były dla Księdza wsparciem, by w krzyżu Jezusa odnajdował Ksiądz na nowo źródło łaski i siły, i by te słowa się na Księdzu wypełniły. Siostrze Konsilii ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim życzymy niezmiennego odnajdowania radości i pociechy ze swojej służby Bogu i bliźnim, szczególnie ubogim i wykluczony. Życzymy także by nigdy nie zabrakło Braci i Sióstr gotowych nieść światu charyzmat Zgromadzenia założonego przez Św. Brata Alberta i Bł. Bernardynę Jabłońską. Panie Boże prowadź!”

Przed nami kolejne Znaki: jutrzejszy dzień będzie poświęcony chorym. Nasi chorzy w domach lub w kościele przyjmą Sakrament umocnienia – Namaszczenia Chorych. Wieczorem będziemy uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami Gocławia. Zapraszamy do udziału.