Oto rozpoczęliśmy najdłuższe i najważniejsze dla każdego katolika święta w całym roku. Triduum Paschalne (z łac. triduum – Trzy Dni) są to trzy doby świętowania, bo jakże ciężko zrozumieć sens Zmartwychwstania, bez zrozumienia tajemnicy Kapłaństwa, Eucharystii, Męki Pańskiej i przebywania Jezusa w grobie. Jego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, która rozpoczyna się wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy się drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej.

Wieczorem rozpoczyna się uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która stanowi zarazem początek Świętego Triduum Paschalnego. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty święte: Kapłaństwo i Eucharystię.

Przed rozpoczęciem Mszy Wieczerzy Pańskiej nie ma w kościele Najświętszego Sakramentu na znak, że to właśnie na Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił ten Sakrament. Po procesyjnym wejściu i obrzędach wstępnych, śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu, podczas którego rozbrzmiewają wszystkie dzwony i dzwonki w kościele. Po zakończeniu hymnu wszystkie dzwony i organy milkną aż do hymnu “Chwała na wysokości Bogu” śpiewanego podczas Wigilii Paschalnej. Dotychczas używane dzwonki i gong zastępują drewniane kołatki. Podczas tej Mszy św. konsekruje się odpowiednią liczbę komunikantów na Mszę Wieczerzy Pańskiej, jak i na Liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek, oraz Hostię do wystawienia w Grobie Pańskim.

Ostatnim elementem liturgii jest uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Podczas przeniesienia śpiewa się hymn Sław języku tajemnicę. Tabernakulum pozostaje puste, Wieczna lampka zgaszona, a ołtarz obnażony ze świec, mszału i obrusu.

W trakcie liturgii poświęcony został nowy różaniec, który Siostry z Koła Żywego Różańca będą odtąd nosił na procesjach.

Z okazji Dnia Kapłańskiego przedstawiciele parafii – jedna z rodzin – złożyli życzenia ks. Proboszczowi. Oto treść życzeń:

Wielki Czwartek – pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Naszym oczom ukazuje się dzisiaj Jezus – Sługa „posłuszny aż do śmierci”, który ustanowił Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa, jako najwyższy znak swojej miłości. Jest to dzień doniosły i święty dla całego Kościoła, który dziękuje za dar Eucharystii oraz na nowo uświadamia sobie łaskę kapłańskiego powołania. W tym dniu pragniemy podziękować Chrystusowi za dar kapłaństwa. Kapłaństwo jest powołaniem szczególnym: “I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga” (Hbr 5, 4).

Dziś w święto Kapłanów w imieniu całej wspólnoty parafialnej dziękujemy Ci Księże Proboszczu za to, że odpowiedziałeś na głos Chrystusa, który Cię wezwał po imieniu do pójścia za Nim. To dzięki Tobie, my również możemy przybliżać się do Jezusa.

Z głębi naszych serc dziękujemy Ci za każdą posługę i wszelkie łaski, które spływają na nas poprzez Twe kapłańskie dłonie. Jesteśmy wdzięczni za Twą serdeczność, uśmiech, życzliwość, otwartość, każdą pomoc i poświęcony czas.

Życzymy, abyś zawsze był wierny Chrystusowi. Niech On, Najwyższy Kapłan umacnia Cię i obdarza radością w głoszeniu Ewangelii. Niech sprawi, abyś był Dobrym Pasterzem i osiągnął świętość.

Niech Boże Miłosierdzie promieniujące miłością i ufnością zawsze Ci przewodzi w posłudze duszpasterskiej. Życzymy pełni darów Ducha Świętego, zdrowia, radości, życzliwości od ludzi.

Z ufnością polecamy Cię wstawiennictwu Maryi – Matki Kapłanów. Zapewniamy, że codziennie otaczamy Cię naszą modlitwą, a dziś w dniu Święta Kapłanów czynimy to w sposób szczególny. Szczęść Boże !

 

Pozostałe zdjęcia znajdują się w galerii: https://www.parafiagoclaw.pl/wielki-czwartek-2024/