W centrum rozważań VI dnia Misji Ewangelizacyjnych były słowa: „Chorzy skarbem kościoła”. Naszym modlitwom przewodniczył dziś ks. Misjonarz Jarosław Oponowicz. Swoją homilię poświęcił zagadnieniom sensu choroby, cierpienia, a także konieczności dobrego przygotowania się do śmierci. „Są to tematy, o których dzisiejszy człowiek, szczególnie młody nie chce słyszeć, od których odwraca wzrok. A przecież nikt z nas nie ucieknie przed śmiercią” – mówił ks. Misjonarz. Następnie przybliżył nam sens i znaczenie Sakramentu Chorych, powiedział, kto może przyjąć ten sakrament, a następnie wspólnie z ks. Proboszczem modlił się za chorych z naszej Wspólnoty, prosząc Pana boga o wsparcie w cierpieniu dla nich.

Podczas Mszy Św. o godz. 10:00 i 18:00, a także podczas odwiedzin w domach, kapłani udzielili Sakramentu Namaszczenia Chorych wielu naszym Parafianom. Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu. Kapłan namaszczając, wypowiada słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen.”

Po Mszy Świętej młodzież naszej Szkoły podstawowej z klasy 7 przygotowali program słowno-muzyczny o Męce Pańskiej. W kolejnych krótkich sekwencjach, młodzi rozważali kolejne momenty z Pasji Zbawiciela i były wprowadzeniem do Drogi Krzyżowej.

Następnie rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przeszliśmy przez ulice Gocławia, a rozważania przygotował i czytał ks. Misjonarz Jarosław. Rozważaliśmy kolejne stacje męki i cierpienia Jezusa. Szliśmy razem z Jezusem, który umarł za nasze grzechy. Nabożeństwo zakończyliśmy na schodach kościoła, śpiewając Apel Jasnogórski.

Już jutro do naszej parafii przybędą Święte Znaki: Obraz Matki Bożej Kodeńskiej oraz relikwie bł. Męczenników Podlaskich. Będzie to kulminacyjny moment naszych Misji Świętych.