3 Maja to dzień wyjątkowy dla każdego Polaka. W tym dniu w całym kraju świętujemy kolejną, już 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku oraz Uroczystość NMP Królowej Polski. Jest to równie szczególnie ważny dzień dla naszej Parafii, której Patronką jest właśnie NMP Królowa Polski. W tym dniu sumie odpustowej koncelebrowanej przez ks. Proboszcza przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Tomaszewski – kapłan diecezji siedleckiej, który przez 20 lat pełnił posługę misyjną w Ukrainie.

Zebranych Parafian i Gości, oraz poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej w Gocławiu i OSP Gocław powitał ks. Proboszcz.  W homilii ks. Grzegorz zwracał uwagę na rolę Maryi w życiu naszej Ojczyzny. Przywołując kolejnych królów polski, poczynając od Bolesława Chrobrego, przedstawiał stosunek władców do Matki Bożej, do wiary rzymsko-katolickiej. Ksiądz Grzegorz przedstawił także okoliczności złożenia Maryi przez króla Jana Kazimierza ślubów w katedrze we Lwowie. „Musicie wiedzieć, że skoro Maryja obrała sobie wasz kościół, waszą parafię za miejsce szczególnego kultu to z tego tytułu, wasza wspólnota jest szczególnie zobligowana by Ją – Matkę Bożą, otaczać szczególną czcią, gorliwą modlitwą i postawą godną dzieci Maryi” – mówił w homilii.

Po Mszy Św. przy wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramencie odnowiliśmy przyrzeczenia Aktu Ślubów Jasnogórskich, a następnie modliliśmy się słowami Litanii do Najświętszej Maryi Panny. Później wyszliśmy w procesji eucharystycznej wokół kościoła, a po powrocie do świątyni odśpiewaliśmy hymn Ciebie Boga wysławiamy.

Po zakończonym nabożeństwie ks. Proboszcz podziękował wszystkim, w tym licznie zebranym kapłanom za udział w nabożeństwie. Następnie udaliśmy się pod obelisk upamiętniający bitwę stoczoną przy dworze Żelazna w czasie powstania styczniowego 25 sierpnia 1863 roku. Przedstawiciele Szkoły Podstawowej i OSP Gocław złożyli kwiaty, zapaliliśmy też znicz. Odmawiając Anioł Pański, modliliśmy się za wszystkich obrońców ojczyzny, patriotów, którym zawdzięczamy naszą wolność. Naszą modlitwę zakończyło odśpiewanie Hymnu Państwowego.

Przed sumą odpustową na schodach kościoła śpiewała nasza Schola Parafialna. W tym dniu można było także nabyć różańce zakładane na rękę, które wyplatały scholanki wraz ze swoimi rodzicami. Ofiary zebrane przy tej okazji wspomogą dalsze funkcjonowanie Scholi.