Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w naszej wspólnocie parafialnej jest dniem Odpustu. Odpust poprzedziło 40-godzinne nabożeństwo – szczególna forma uwielbienia Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Czym jest Odpust Parafialny? To trochę jakby imieniny parafii. Solenizantka jest szczególna, wybitna. To Maryja: „Królowa Pokoju, Gwiazda Zaranna, Królowa Polski”. Mamy to szczęście jako Polacy, że prawdziwą Królową Polski jest Maryja. Ta, o której Jezus we fragmencie Ewangelii czytanym tego dnia mówi do Jana – umiłowanego Ucznia: „Oto Matka twoja”.
Mamy także to wielkie szczęście, że erygowanej w 1937 r. Filii Duszpasterskiej, a następnie wspólnocie parafialnej w Gocławiu ówczesny biskup podlaski Henryk Przeździecki nadał wezwanie: Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Jeszcze w latach PRL, gdy świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja było przez władze komunistyczne zakazane, ks. Czesław Ciołek – pierwszy proboszcz w Gocławiu wprowadził zwyczaj obchodzenia odpustu właśnie 3 maja, a nie w pierwszą niedzielę miesiąca. 3 maja nie był wtedy dniem wolnym, był zwykłym dniem pracy. 
W kolekcie, czyli modlitwie na zakończenie obrzędów wstępnych, poprzedzającej Liturgię Słowa przyzywane są słowa: „Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej, religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju”. Jakże znamienne, jakże na czasie wydają się te słowa dzisiaj.

Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk – biblista, wykładowca akademicki, były Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. W homilii ks. prof. wskazywał na Maryję, jej rolę w życiu naszego narodu, przypominał skąd wywodzi się to święto. Objaśniał ponadto znaczenie czytań wysłuchanych w Liturgii Słowa: najpierw Apokalipsy Św. Jana, opisującej walkę dobra ze złem, sił ciemności z siłami światła. Później fragmentu Listu św. Pawła do Kolosan, który mówi: „Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości”. A przede wszystkim Ewangelii Św. Jana — testamentu z krzyża, w którym Jezus oddaje opiece swojej Matki Jana – umiłowanego Ucznia, a tak naprawdę każdego – mnie i ciebie, jako syna Maryi.

W Mszy Św. uczestniczyły poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Gocławiu i Szkoły Podstawowej im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego a także kapłani z dekanatu i parafii sąsiednich. Obecna były także Koła Gospodyń Wiejskich z Gocławia, Żelaznaj i Kalonki oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z naszej miejscowości. Po komunii odśpiewaliśmy Litanię Loretańską, po niej była procesja eucharystyczna, którą zakończyliśmy ośpiewaniem hymny dziękczynnego Te Deum Laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. Na koniec ks. prof. udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Po Mszy Św. udaliśmy się pod pomnik naszych Styczniowych Powstańców – bohaterów z 25 sierpnia 1863 r. którzy pod dowództwem pułkownika Ludwika Żychlińskiego stoczyli bitwę z moskalami w okolicach dworu w Żelaznej (dzisiejszy Gocław). Odśpiewaliśmy Hymn Państwowy, a słowami modlitwy ks. Piotra Skargi obejmowaliśmy wszystkich, którzy oddali życie służąc i broniąc naszej Ojczyzny. Na zakończenie stanęliśmy do wspólnego zdjęcie (family photo), bo przecież parafia to jedna wielka rodzina 😊

Pozostałe zdjęcia dostępne są w galerii: https://www.parafiagoclaw.pl/3-maj/