Wigilią Paschalną rozpoczynamy obchody Zmartwychwstania – największe święto Kościoła. Ważnym znakiem tej liturgii jest ciemność, dlatego rozpoczyna się ją od liturgii światła. Poświęca się ogień, od którego zapala się paschał. W tę symboliczną ciemność świątyni wnosi się światło, czyli zapalony Paschał. Paschał – (symbol Chrystusa) to okazała świeca woskowa, którą używamy m.in. podczas liturgii Chrztu Św. i liturgii pogrzebowej. Od świecy paschalnej świece zapalają wierni. Po zapaleniu wszystkich świec, przy ich blasku, zostaje odśpiewane Orędzie Paschalne, Exultet – hymn pochwalny na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego. Zaczyna się on od słów: Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga…

Po tym radosnym i uroczystym rozpoczęciu czuwania na Liturgii Wielkanocnej, następuje Liturgia Słowa Bożego. Bardzo rozbudowana liturgia słowa tej nocy stanowi katechezę biblijną ukazującą w skrócie całą historię zbawienia, od stworzenia świata, aż po zmartwychwstanie Chrystusa. Słowo to zaprasza nas, abyśmy z wiarą spojrzeli również na historię życia każdego z nas, zapraszając do niej Chrystusa Zbawiciela, tak aby stała się ona historią naszego zbawienia. Słuchamy m.in. tekstów o stworzeniu świata, następnie o ofierze Abrahama, o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. Po każdym czytaniu następuje psalm responsoryjny, a następnie modlitwa kapłana.

Po wysłuchaniu tekstów ze Starego Testamentu następuje odśpiewanie hymnu Chwała na wysokości. Śpiewowi towarzyszy bicie dzwonu kościelnego i wszystkich dzwonków w świątyni oraz dzwięk organów, które umilkły w trakcie liturgii w Wielki Czwartek.

Następnie odczytywana jest Epistoła – fragment Listu Św. Pawła do Rzymian. Tam słyszymy słowa: Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

Jest to zapowiedź, dająca nam nadzieję. Wszyscy zmartwychwstaniemy, a pierwszy Zmartwychwstał Jezus.

Po wysłuchaniu słów Ewangelii o Zmartwychwstaniu, rozpoczyna się Liturgia Chrzcielna. Litania do Wszystkich Świętych jest wprowadzeniem do najważniejszego w roku dialogu, każdego z nas z Kościołem, w którym uczestniczymy podczas tej celebracji – ten dialog to odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – osobisty wybór Jezusa Chrystusa. W tej ważnej chwili w liturgii prosimy o wstawiennictwo nasze Siostry i Braci, którzy już się cieszą chwałą Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie kapłan dokonuje błogosławieństwa wody chrzcielnej. Czyni to poprzez modlitwę nad wodą, a następnie poprzez trzykrotne zanurzenie paschału w wodzie w chrzcielnicy. Po tym geście następuje wyznanie wiary. Zostajemy też pokropieni wodą święconą na pamiątkę Chrztu Św.

Liturgia światła, słowa bożego i chrztu jest wprowadzeniem i warunkiem radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym na uczcie eucharystycznej. W sposób sakramentalny w Eucharystii wielkiej Nocy, która jest szczytem całego Triduum Paschalnego, uobecnia się paschalne przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia. Ten dar życia otrzymują również wszyscy uczestnicy Uczty paschalnej, posilający się Ciałem i Krwią prawdziwego Baranka Bożego.

Wigilia Paschalna, odprawiona nawet przed północą, to jest w sobotę wieczorem, należy już do Niedzieli Zmartwychwstania i jest najbardziej uroczystą Mszą Świętą.

Pozostałe zdjęcia dostępne są w galerii: parafiagoclaw.pl/wielka-sobota-2024/