W dniu 30 maja br. przypadała Uroczystość Najświętszego Ciał i Krwi Chrystusa, w tradycji polskiej nosząca także nazwę: Boże Ciało. Dzień ten jest w sposób szczególny poświęcony tajemnicy Eucharystii. Jest to jedna z najważniejszych uroczystości w liturgicznym kalendarzu.

Eucharystia to Ofiara Jezusa Chrystusa, który daje nam swoje Ciało i Krew na pokarm. Zanim jednak zasiedliśmy do Stołu Eucharystycznego, posiliło nas Słowo ze stołu Słowa Bożego. I tak kolejno wszystkie czytania tego dnia prowadziły nas na ucztę – najpierw na paschę ludu Izraela, aż do ofiary doskonałej Jezusa Chrystusa.

Najpierw w księdze Wyjścia (Wj 24, 3-8) słyszeliśmy o przymierzu, które Bóg zawiera z ludem Izraela. Mojżesz w imieniu całego ludu składa Bogu ofiarę i krwią cielców kropi wiernych. Kolejne czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 9, 11-15) wskazuje, że to Jezus jest arcykapłanem, który złożył siebie samego na Ofiarę, a Jego krew jest spełnieniem Ofiary Doskonałej: „Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie”.

Trzecie czytanie, Ewangelia wg. Św. Marka przenosi nas do Wielkiego Czwartku, do Wieczernika. Tam dokonuje się po raz pierwszy ofiara Mszy Świętej. Jezus składa dziękczynienie Ojcu, a po nim daje Uczniom do spożycia chleb i wino – swoje Ciało i swoją Krew. Tak jak czyni to każdego dnia, podczas każdej Eucharystii.

W homilii ks. proboszcz wskazywał na znaczenie dzisiejszej uroczystości: Jest nas tu dzisiaj wielu. Jesteśmy w naszych najpiękniejszych strojach, mundurach. Są strażacy ze swoim sztandarem, schola, koła gospodyń, ministranci, dzieci pierwszokomunijne, siostry i bracia różańcowi. Przyszliśmy by być z Chrystusem, by otrzymać Jego błogosławieństwo. Chcemy Jezusa, skrytego w kawałku białej Hostii zaprosić do naszego życia. Ono pewnie nie zawsze jest dobre, takie jak byśmy sobie tego życzyli. Ale właśnie do naszych domów, na nasze ulice, drogi wychodzimy by powiedzieć: Jezu, jesteś moim Panem! Ja wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie”.

Po recytacji litanii do Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej uformowała się nasza procesja. Za krzyżem szli młodzi strażacy z flagami papieskimi, za nimi poczet sztandarowy OSP Gocław, feretrony i poduszeczki niesione przez młodzież, chorągwie, różaniec, figura Matki Bożej Fatimskiej niesiona przez braci różańcowych, ministranci, dziewczynki sypiące kwiaty. Baldachim nieśli i asystę zapewnili starsi strażacy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Cztery kolejne ołtarze zbudowane na trasie w południowej części Gocławia przygotowali:

Ołtarz I – mieszkańcy Gocławia (część południowa),

Ołtarz II – mieszkańcy Żelaznej,

Ołtarz III – mieszkańcy Kalonki,

Ołtarz IV – mieszkańcy Gocławia (część północna).

Przy każdym z ołtarzy wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii, który ponownie nawiązywał do tajemnicy Eucharystii. Na koniec, po powrocie do kościoła odśpiewaliśmy hymn Ciebie Boga Wysławiamy, a po nim ks. proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Bóg zapłać za zaangażowanie wszystkich, którzy uczestniczyli w procesji i przygotowaniu ołtarzy!

Link do galerii zdjęć: https://www.parafiagoclaw.pl/boze-cialo-2024/

„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”