W poranek Niedzieli Zmartwychwstania, gdy dzień dopiero się budził, zgromadziliśmy się bardzo licznie, by wziąć udział w uroczystej procesji i Mszy Św rezurekcyjnej. W trakcie procesji z Najświętszym Sakramentem trzykrotnie obeszliśmy nasz kościół, by wszystkim ogłosić naszą radość ze Zmartwychwstania Chrystusa.

Liturgię rozpoczyna pozdrowienie kapłana przed procesją. Kapłan wraz z całą asystą podchodzi do Grobu Pańskiego, a następnie pozdrawia wiernych słowami: W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: „Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa! Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu!” Posłuszni temu wezwaniu pójdziemy w uroczystej procesji za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo niebios.

W procesji udział wzięli: ministranci i lektorzy, schola parafialna, Druhowie Strażacy, Siostry i Bracia z Koła Żywego Różańca, Koła Gospodyń Wiejskich i licznie zebrani wierni z parafii, oraz goście, którzy w Gocławiu przeżywają Święta Wielkanocne.

Po komunii odśpiewaliśmy uroczysty Hymn Ciebie Boga wysławiamy, jako wyraz naszej wdzięczności Bogu za to, że Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas z grzechu.

Niech radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa towarzyszy nam w codziennym życiu!

Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Zmartwychwstał!

 

Pozostałe zdjęcia znajdują się w galerii: https://www.parafiagoclaw.pl/niedziela-zmartwychwstania-galeria/