W Wielki Czwartek z całym Kościołem rozpoczęliśmy obchody Triduum Paschalnego – najważniejsze wydarzenia w ciągu roku liturgicznego katolików. W tych dniach celebrowaliśmy tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej jest sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty święte: Kapłaństwo i Eucharystię.

Przed rozpoczęciem Mszy Wieczerzy Pańskiej nie ma w kościele Najświętszego Sakramentu na znak, że to właśnie na Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił ten Sakrament. Przed rozpoczęciem Mszy Św. przedstawiciele naszej parafii złożyli naszym Kapłanom: Ks. Proboszczowi Markowi Kujdzie i o. Krzysztofowi franciszkaninowi – naszemu gościowi z Lublina życzenia – zapewnienie o modlitwie i wdzięczności za ich posługę. Kapłani sprawowali Mszę w intencji żyjących Księży, którzy pracowali w naszej Parafii, oraz o dar życia wiecznego dla zmarłych.

Po obrzędach wstępnych śpiewa się hymn „Chwała na wysokości Bogu”, podczas którego rozbrzmiewają wszystkie dzwony i dzwonki w kościele. Po zakończeniu hymnu wszystkie dzwony i organy milkną aż do hymnu “Chwała na wysokości Bogu” śpiewanego podczas Wigilii Paschalnej. Dotychczas używane dzwonki i gong zastępują drewniane kołatki.  W homilii o. Krzysztof mówił o prawdzie płynącej z Eucharystii, o tym że Ciało Chrystusa przyjmowane przez nas w Komunii Świętej jest prawdziwym Ciałem Boga. W obszernych fragmentach kaznodzieja przybliżał nam sens Cudów Eucharystycznych, m.in. z Lanciano, Buenos Aires, Sokółki i Legnicy. Ostatnim elementem liturgii jest uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Podczas przeniesienia śpiewa się hymn Sław języku tajemnicę. Tabernakulum pozostaje puste, Wieczna lampka zgaszona, a ołtarz obnażony ze świec, mszału i obrusu. Po Mszy Św. adorację przy Ciemnicy prowadziła nasza Schola Parafialna.