Z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata tego dnia nigdy się nie odprawia Mszy świętych. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Od rana trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji – nazywanej Ciemnicą.

W liturgii Wielkiego Piątku można wyróżnić kilka zasadniczych części. Pierwszą z nich jest Liturgia Słowa zawierająca m.in.: odczytanie Męki Jezusa według Św. Jana oraz bardzo rozbudowaną Modlitwę Powszechną sięgająca starożytności chrześcijańskiej.  

Następnym bardzo istotnym elementem liturgii jest Adoracja Krzyża. Krzyż najpierw adorują Kapłani, później Służba Liturgiczna i wszyscy wierni. Po Adoracji Krzyża następuje Komunia Święta.

Ostatnia część liturgii Wielkiego Piątku to procesja do Grobu Pańskiego. Jak co roku Druhowie Strażacy trzymali straż. Trwaliśmy na adoracji do godz. 22:00