W pierwszą niedzielę maja w naszej parafii dzieci z klasy IV wraz z ich rodzicami i rodzinami przeżywały rocznicę przyjęcia I Komunii Świętej. Była to okazja do podziękowania Panu Jezusowi za Dar pełnego uczestnictwa w Eucharystii dla 17 dzieci, które w roku 2022 po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swojego serca. Mszę Świętą o godz. 11:00 wraz z ks. Proboszczem koncelebrował ks. dr Marcin Bider z Siedlec. We wprowadzeniu do Mszy Św. ks. Proboszcz życzył dzieciom, by Jezus zawsze był ich przyjacielem. By powierzały mu swoje radości i problemy codziennego życia.

W homilii ks. Marcin mówił o roli wiary w życiu każdego człowieka, szczególnie gdy jest w wieku dziecięcym. Mówił o zadaniach, jakie stoją przed rodzicami: „To nie ksiądz, nauczyciel czy katecheta przekazuje żywą wiarę dziecku. Oni pomagają wzrastać w wierze, ale to jest obowiązek was-rodziców. I nikt nie może was z tego obowiązku zwolnić”. Wskazywał również na rolę ojca i matki w wychowaniu dzieci: „Dzieci wychowujecie wspólnie: tata i mama. Wasze działania wychowawcze muszą być komplementarne, musicie się uzupełniać i wspólnie towarzyszyć dzieciom w ich wzrastaniu w wierze i mądrości”.

Dzieci rocznicowe uczestniczyły czynnie w Mszy Św. m.in. w procesji z darami, w dziękczynieniu przed i po komunii św. Po Mszy Św. modliliśmy się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem słowami Litanii do NMP. Naszą modlitwę zakończyła Procesja Eucharystyczna i błogosławieństwo udzielone Najświętszym Sakramentem.