W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Rano w naszym Kościele były święcone pokarmy, którymi dzieliliśmy się przy śniadaniu świątecznym. Przez cały dzień trwała też adoracja przy Grobie Pańskim.

O godz. 19:00 rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej – najważniejsza celebracja w całym Roku Liturgicznym. Niezwykle bogata liturgia Wigilii Paschalnej składa się z kilku bardzo istotnych etapów, które wszystkie razem połączone w uporządkowaną całość pozwalają dokładniej zrozumieć sens Zmartwychwstania Chrystusa. Pierwszy z nich to Liturgia Światła. Najpierw przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie okadza paschał i śpiewa Exsultet, czyli uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: “Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…”

Drugi etap to Liturgia Słowa. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i modlitwie, kapłan intonuje hymn „Chwała na wysokości”, podczas którego, podobnie jak w trakcie Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, uderza się we wszystkie dzwony, grają organy, a kołatki zastępuje się dzwonkami i gongiem. Po uroczystym hymnie celebrans odmawia kolektę. Następnie lektor odczytuje Epistołę, a później śpiewane jest uroczyste Alleluja i psalm responsoryjny. Potem kapłan czyta Ewangelię i wygłasza homilię. W homilii o. Krzysztof mówił o sensie Zmartwychwstania Chrystusa dla każdego człowieka. O nadziei, o sensie chrześcijańskiej radości, która wypływa z tego dnia.

Kolejnym etapem wielkosobotniej uroczystości jest Liturgia Chrzcielna w trakcie której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych, po czym celebrans błogosławi wodę chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy paschał.

Kolejnym elementem jest Liturgia Eucharystyczna, a Mszę św. kończy wezwanie zawierające słowa: Idźcie w pokoju Chrystusa Alleluja, Alleluja!

Pozostałe zdjęcia znajdują się w galerii pod linkiem: https://www.parafiagoclaw.pl/wielkanoc-2023/

DSC_7192_2
DSC_7194_2