Intencje Koła Żywego Różańca w Parafii Gocław na rok 2023

Stałe intencje, które polecamy każdego dnia:

  • o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach,
  • o dobre przygotowanie i przeżycie Misji Parafialnych,
  • o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w pracach remontowych w naszym kościele.

STYCZEŃ

Intencja papieska:

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Intencja diecezjalno-parafialna:

O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach. W intencji rządzących, aby sprawiedliwie i według prawa Bożego zarządzali państwem.

LUTY

Intencja papieska:

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę, aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Intencja diecezjalno-parafialna:

Za chorych i cierpiących – o łaskę zdrowia, wytrwałości i zaufania, a dla lekarzy o dar mądrości w rozpoznawaniu i leczeniu chorób.

MARZEC

Intencja papieska:

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Intencja diecezjalno-parafialna:

Za poczęte dzieci, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką rodziców, o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

KWIECIEŃ

Intencja papieska:

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Intencja diecezjalno-parafialna:

O dobre przygotowanie i przeżycie przez naszą parafię Misji Jubileuszowych.

MAJ

Intencja papieska:

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Intencja diecezjalno-parafialna:

Za dzieci, które przyjmą po raz pierwszy Pana Jezus do swego serca, za młodzież, która przyjmie sakrament bierzmowania.

CZERWIEC

Intencja papieska:

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Intencja diecezjalno-parafialna:

O dobre i święte powołania do kapłaństwa, życia kapłańskiego i zakonnego, szczególnie z naszej parafii.

LIPIEC

Intencja papieska:

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Intencja diecezjalno-parafialna:

Za wypoczywających na wakacjach, aby piękno otaczającego świata pobudzało ich do dziękczynienia Bogu za jego miłość, objawiającą się w dziele stworzenia. O odwagę głoszenia Chrystusa w naszym codziennym życiu.

SIERPIEŃ

Intencja papieska:

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Intencja diecezjalno-parafialna:

O nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza za dotkniętych nałogami aby znaleźli siły i pomoc w uwolnieniu się od zła.

WRZESIEŃ

Intencja papieska:

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Intencja diecezjalno-parafialna:

O dar wiary nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Chrystusie odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.

PAŹDZIERNIK

Intencja papieska:

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Intencja diecezjalno-parafialna:

O rozwój dzieła Kół Żywego Różańca w naszej parafii.

LISTOPAD

Intencja papieska:

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Intencja diecezjalno-parafialna:

Za zmarłych członków Kół Żywego Różańca oraz za zmarłych z naszych rodzin w czyśćcu cierpiących, aby dzięki wstawiennictwu Maryi mogli dostąpić radości życia wiecznego.

GRUDZIEŃ

Intencja papieska:

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Intencja diecezjalno-parafialna:

O trwałe, święte małżeństwa, aby były ostoją wiary, nadziei, miłości.