W lato 2023 roku, dokładnie 30 lat od konsekracji naszego kościoła został zrealizowany wyczekiwany i planowany od dłuższego czasu remont dachu kościoła. Zadanie nie było proste ze względu na konstrukcję i formę pokrycia dachowego, a także na konieczność usunięcia starego poszycia.

Dzięki pomocy Bożej Opatrzności i wstawiennictwu Maryi -Naszej Patronki, wszystkie prace przebiegły w sposób bezpieczny i sprawny.

Nie bez znaczenia jest również ofiarność parafian i zaangażowanie wielu osób. To wyraz naszej troski o Kościół. Jako kolejne pokolenie parafian, zostawiamy w ten sposób namacalny ślad, w historii trwającej od prawie dziewięćdziesięciu lat wspólnoty parafialnej.

Za wszystko Bogu niech będą dzięki!