Obrzęd błogosławieństwa pól jest wyrazem wiary w Bożą Opatrzność, w szczególną relację, jakie istnieje pomiędzy Dawcą życia a człowiekiem. Przypomina o Bożym prymacie w świecie, pierwszeństwie wartości ducha wobec materii, o zależności od Stwórcy.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwie!