• Gocław, ul. Kościelna 2
  • kontakt@parafiagoclaw.pl

DUSZPASTERZE POSŁUGUJĄCY W GOCŁAWIU

 

Ks. Marek Kujda
mgr teologii
(w parafii od 1 lipca 2022 r.)

Administratorzy i Proboszczowie Parafii  (od 1937 r.)

(w nawiasach podano czas posługi w Gocławiu)
 

 
+ Ks. Kanonik Henryk Domalewski
(8 XI 1937 – 22 II 1944)

ks. Henryk Domalewski (1903 – 1966) urodził się 15 VII 1903 r. w rodzinie Kazimierza i Placydy (zd. Stamborowska) w folwarku Bukiszki, parafia Jawje (Litwa). W dzieciństwie stracił matkę i wychowaniem zajęli się jego dziadkowie. W 1918 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie. Następnym etapem były studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (kierunek teologia). Jednak po dwu i pół letnim okresie zrezygnował z dalszej nauki na uniwersytecie i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji siedleckiej w Janowie Podlaskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 VI 1932 r. również w Janowie Podlaskim. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Suchożebry (pw. św. Marii Magdaleny), Borowie (pw. Trójcy Świętej), Garwolin (pw. Przemienienia Pańskiego).

Następnie rozpoczął posługę w Gocławiu. Mieszkając w Garwolinie 8 XI 1937 r. ks. Domalewski został rektorem filii duszpasterskiej w Gocławiu. Na Msze w niedziele i święta, oraz posługę duszpasterską regularnie dojeżdżał do kwietnia 1938 r. 1 V 1938 r. zamieszkał na stałe w Gocławiu w wynajętym domu. Od razu poczynił starania aby na pozyskanej ziemi utworzyć cmentarz parafialny, który poświęcił już 3 V 1938 r. Dzięki ofiarności mieszkańców ks. Domalewski zakupił też morgę ziemi, leżącą obok kościoła i tam wybudował plebanię.

Drugą parafią w której ks. Domalewski pełnił funkcję proboszcza była parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Uścimowie. Było to w okresie od lipca 1944 r. do lipca 1946 r. Dokument z 10 lipca 1946 r. podpisany przez Administratora Apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego kieruje ks. Henryka Domalewskiego do pracy w Stołczynie (wikariusz kooperator kościoła parafialnego w Zullchow z rezydencją w Stołczynie). Sukcesywnie zaczyna objeżdżać obszarowo wielką parafię i święci kościoły w których rozpoczyna duszpasterstwo: Nowa Wieś (dziś Przęsocin) – 4 VIII 1946 r., Żółwino (Skolwin) – 11 VIII 1946 r., Police – 15 XII 1946 r., oraz Tanowo – 6 I 1947 r. Kolejną placówką była parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach (od 1954 do 1957 r.) Z Gryfic przeszedł do Trzebiatowa (par. Macierzyństwa NMP), gdzie pracował do śmierci. Zmarł w szpitalu w Kołobrzegu 7 III 1966 r. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Trzebiatowie 11 III 1966 r. pod przewodnictwem bp. Ignacego Jeża. W 2015 r. doczesne szczątki kapłana z pojedynczego grobu przeniesiono do kwatery kapłańskiej. *źródło : https://www.parafiaskolwin.pl

 * * * * *

+ Ks. Wacław Celiński
(24 II 1944 – 12 VII 1945)

 * * * * *


+ Ks. Kanonik Wacław Kudłacik
(15 VII 1945 – 11 V 1950)

 * * * * *

+ Ks. Franciszek Jarmołowicz
(17 X 1954 – 17 VII 1955)

 * * * * *

+ Ks. Czesław Rubaszek p.o.
(17 V 1950 – 5 VII 1950)

 * * * * *

+ Ks. Aleksander Brzozowski
(5 VII 1950 – 18 IX 1954)

m.in. w latach 1947 – 1950  wikariusz w parafii pw.w Najświętszego Zbawiciela w Rykach, w latach w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawicach  (1 IX 1975 – 17 V 1976), administrator (proboszcz) ponownie (29 VI 1976 – 11 XII 1983), administrator (proboszcz), Zmarł 11 XII 1983 r., pochowany na cmentarzu w Latowiczu. * źródło: www.parafiawarszawice.pl oraz https://parafia-ryki.pl

 * * * * *

+ Ks. Jan Bogusz p.o.
(18 IX 1954 – 16 X 1954)

 * * * * *


+ Ks. Witold Kobyliński
(17 VI 1955 – 1 VII 1959)

Ks. Witold Kobyliński (ur. 4 grudnia 1925 r. w Kudelczynie, zm. 23 września 2014 r.). Urodził się w rodzinie rolniczej o szlacheckich korzeniach. Ukończył siedmioklasową szkołę podstawową w Rozbitym Kamieniu. W 1938 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum Księży Salezjanów im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim. Edukację przerwała wojna. Po roku przerwy kontynuował ją na tajnych kompletach. W 1946 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewcza. Zaraz po tym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego im. Benedykta XV w Siedlcach. 12 kwietnia 1952 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa siedleckiego Ignacego Świrskiego.  Po święceniach pracował przez rok (1952-1953) jako wikariusz przy kolegiacie w Janowie Podlaskim, a potem w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie (1953-1955).  W 1955 r. został rektorem filii duszpasterskiej w Gocławiu. Od 1959 r. był w siedleckiej kurii. Pełnił tam funkcje referenta ds. zakonnych, referenta ds. duszpasterskich, referenta ds. środków społecznego przekazu myśli i spraw turystyczno-wczasowych.  W latach 1970-1972 został proboszczem w parafii pw. św. Ludwika we Włodawie, a zarazem dziekanem dekanatu włodawskiego. W latach 1972-1989 był proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim i zarazem dziekanem dekanatu radzyńskiego. Od 1978 r. zabiegał o wybudowanie w Radzyniu drugiego kościoła. Założona została nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w tej intencji. Pozwolenie władz na budowę kościoła po długich staraniach zostało udzielone w 1983 r. Kościół został konsekrowany w 1993 r.  Papież Jan Paweł II w 1983 r. na prośbę biskupa Jana Mazura przyznał ks. Kobylińskiemu tytuł kapelana Jego Świątobliwości, czyli prałata. 9 grudnia 1989 r. przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Legionowie. Pełnił nadal posługę kapłańską w parafii pw. św. Jana Kantego. W 2010 r. przeniósł się do Domu Księży Emerytów w Siedlcach, a potem w 2012 r. w nowym domu dla emerytowanych księży w Opolu Nowym. W 2014 r. została wydana książka Kazania, część 1 (2002-2006) zawierająca nagrane i spisane kazania duchownego. W 2015 r., już po jego śmierci, został wydany drugi tom kazań, obejmujący lata 2006-2010. * Źródło: Małgorzata Kołodziejczyk: Ks. prałat Witold Kobyliński – biografia [w:] Witold Kobyliński: Kazania, cz. 1 (2002-2006), Radzyń Podlaski 2014

 * * * * *


+ Ks. Tadeusz Kaszyński
(1VII 1959 – 21 VIII 1981)

m.in. w latach 1958 – 1959 rektor parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim * źródło; https://apostolowiemiedzyrzec.pl

 * * * * *


+ Ks. Proboszcz Czesław Ciołek
(28 VIII 1981 – 25 VII 1993)

Ks. Czesław Ciołek urodził się 20 kwietnia 1941 r. w miejscowości Kosuty w parafii Stanin i w miejscowym kościele został ochrzczony 16 maja tr. Jego rodzicami byli Stanisław i Julianna z d. Walo, rolnicy. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Staninie, a następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie, gdzie uzyskał świadectwo maturalne w 1959 r. Po sześcioletnich studiach filozoficzno-teologicznych i formacji duchowej do kapłaństwa przyjął święcenia kapłańskie 12 czerwca 1965 r. w katedrze siedleckiej z rąk bpa Ignacego Świrskiego. Jako wikariusz pracował w parafiach: Kornica (1965-66), Malowa Góra (1966-67), Dęblin (1967-69), Łuków, par. Przemienienia Pańskiego (1969-71), Łochów (1971-72), Siedlce par. św. Stanisława (1972-76), Węgrów (1976-79), Miastków (1979-81). Od roku akademickiego 1977/78 rozpoczął studia eksternistyczne na KUL w Lublinie w zakresie sztuki katolickiej, a od roku akademickiego 1978/79 kontynuował studia na Wydziale Sztuki Sakralnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i uzyskał tytuł magistra historii sztuki. Na samodzielnych placówkach duszpasterskich, jako proboszcz pracował w parafiach:

– Gocław, od 21.08.1981 r. Tutaj z parafianami podjął budowę nowego murowanego kościoła. Został on wybudowany w latach 1985-89 systemem gospodarczym dzięki wsparciu i pracy parafian i pozyskiwanym środkom z prowadzenia warsztatu tworzyw sztucznych. Kościół otrzymał wystrój wewnętrzny i zagospodarowano jego otoczenie.  

– Wilga, od 9.06.1991 r., jako administrator, a następnie proboszcz. Dokonano remontu plebanii i mieszkania organisty oraz otoczenia kościoła.

– Nowodwór, od 6.07.1998 r. jako proboszcz. Parafię objął troską duszpasterską i gospodarczą. W nowo wybudowanym kościele zainstalowano witraże, dokonano wystroju ściany głównej świątyni oraz zagospodarowano otoczenie kościoła i uporządkowano cmentarz grzebalny.
– Okrzeja, od 15.03.2003 r., jako proboszcz. W parafii prowadził posługę duszpasterską w zakresie duchowym i gospodarczym. Tutaj przeżywał złoty jubileusz kapłaństwa (50 lat).  Był członkiem Diecezjalnej Komisji Artystyczno-Architektonicznej do 2014 r. i  członkiem Rady Kapłańskie od 2003 r. przez jedną kadencję. Wielokrotnie wyjeżdżał na pielgrzymki zagraniczne jako przewodnik grup zorganizowanych, aby przybliżać i objaśniać pielgrzymom podziwianą architekturę i dzieła sztuki sakralnej w Europie.

Po osiągnięciu kanonicznego wieku emerytalnego został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Okrzeja z dniem 17.10.2012 r. i został przeniesiony na emeryturę z zamieszkaniem w budynku parafialnym w Okrzei. Pomagał w parafii w posłudze duszpasterskiej, a także wyjeżdżał z pomocą kapłańską do parafii w Rosji prowadzonych przez księży pochodzących z naszej diecezji. Zmarł w Domu Księży Emerytów Nowym Opolu i tam zmarł 8 maja 2022 r. Pogrzeb odbył się w Gocławiu 11 maja 2022 r., pochowany na tutejszym cmentarzu.  *źródło: https://old.podlasie24.pl/

 * * * * *


Ks. Proboszcz Zbigniew Maksymiuk
(1 VIII 1993 – 5 V 1995)

 * * * * *


Ks. Proboszcz Jan Ornat
(6 V 1995 – 18 VIII 2011)

 * * * * *


Ks. Proboszcz Kazimierz Momont
(19 VIII 2011 – 30 VI 2022)