W środę 14 lutego w Popielec rozpoczęliśmy czterdziestodniowy czas przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Chrystusa. Znakiem szczególnym tego dnia jest pokutny gest posypania głowy popiołem. Wtedy też kapłan wypowiada słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Ten niezwykły gest pokuty i pokory, czyniony tylko raz w roku, ma nam przypomnieć o naszej kruchości, o przemijalności naszego życia. W tym dniu obowiązuje też wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy”. Czas Wielkiego Postu to czas szczególny, czas resetu, czyli zatrzymania się, refleksji nad naszym życiem i nad naszym postępowaniem. W trakcie tych dni kierujemy nasz wzrok na krzyż i kontemplujemy sens śmierci Jezusa na Krzyżu, który nas zbawił, zmył nasze grzechy przez swoją mękę.

W Wielkim Poście kapłan odprawia Mszę Św. w szatach koloru fioletowego. W liturgii jest to symbol pokuty, żałoby, pokory i skruchy. Świątynia pozbawiona jest ozdób. W naszym kościele przygotowana jest specjalna dekoracja wielkopostna. Na purpurowym płótnie (symbol męki, przelanej krwi Chrystusa) znajduje się replika Całunu, w który po śmierci zostało owinięte ciało Jezusa. Jest to replika Całunu Turyńskiego znajdującego się w tamtejszej Katedrze p.w. Św. Jana Chrzciciela. Widać na nim umęczone ciało Zbawiciela, krwawe plamy na płótnie odzwierciedlają wizerunek i ciało Jezusa. Jak powiedział w kazaniu ks. proboszcz: „Całun to najwierniejszy świadek śmierci Pana Jezusa. Ma nam pokazać i uzmysłowić, jak wiele Jezus wycierpiał, aby nas zbawić”. Oba całuny stoi dzban z wodą, korona cierniowa i taca z popiołem. Dekorację dopełniają słowa zaczerpnięte z Księgi Proroka Izajasza:  „Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie„. (Iz 53)

Na czas Wielkiego Postu Kościół daje nam specjalne Nabożeństwa Pasyjne. Są on skoncentrowane na męce i śmierci Jezusa.

„Któryś za nas cierpiał rany…”
W każdy piątek o godz. 16:30 zapraszamy do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a później do udziału w Mszy Św.

„Gorzkie Żale przybywajcie…”
Gorzkie Żale to polskie nabożeństwo pasyjne, powstałe ponad 300 lat temu i wykonane po raz pierwszy w Kościele Św. Krzyża w Warszawie. Składa się z trzech części kolejno opisujące wydarzenia Męki Pańskiej: od modlitwy w Ogrójcu, aż do złożenia Jezusa do grobu. W naszym kościele nabożeństwo Gorzkich Żali będzie odprawiane w każdą niedzielę o godz. 8:30 i po Mszy Św. o godz. 11:00. Zachęcamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie.

Ważnym momentem będzie także czas rekolekcji wielkopostnych. Wtedy będziemy mogli skorzystać z sakramentu pokuty i wysłuchać nauk rekolekcyjnych. W naszej parafii rekolekcje wielkopostne potrwają od 1 do 3 marca.


Wszystko to ma nas przygotować, abyśmy z czystym sercem mogli odnowić nasze przymierze z Bogiem, poprzez odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych podczas Liturgii Wigilii Paschalnej. Chrzest obmywa nas z grzechu. Dobrze wykorzystajmy ten czas!